Poštovani korisnici, molimo Vas da prije korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sljedeće uslove. Svaka posjeta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u cjelosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovu prezentaciju.

Tuber sport d.o.o. Vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala u skladu sa dolje navedenim USLOVIMA KORIŠĆENJA. Uslovi korišćenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge sajta www.tuber.me. Smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima ukoliko koriste bilo koji dio portala, kao i da prihvataju korištenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Podaci o firmi

Tuber sport d.o.o.
Adresa:  IV Proleterske brigade 26, 81000  Podgorica – PIB: 03299716 
Tel: +382 68 024 666 

E-mail: cg@tubersport.com
Web: https://tuber.me/
Broj računa: 540-11096-31
PIB: 03299716
Šifra djelatnosti: 47.91 trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta 

USLOVI KORIŠTENJA

Poštovani korisnici, molimo Vas da prije korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sljedeće uslove. Svaka posjeta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u cjelosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovu prezentaciju.

Dobrodošli na sajt tuber.me. Tuber sport vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge tuber.me. Korišćenjem bilo kog dijela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Opšte odredbe 

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, Zakon o Elektronskoj trgovini, Kodeks ponašanja u prodaji roba I pružanju usluga na internet tržištu Crne Gore i Uredbe o upotrebi poreske registar kase i načina evidentiranja prometa proizvoda, odnosno usluga preko registar kase, privredno društvo Tuber sport d.o.o. Podgorica, svoje cijenjene potrošače koji robu poručuju putem internet sajta www.tuber.me

O B A V J E Š T A V A

– da je online prodaja pružanje usluga na razdaljinu, uz naknadu, putem elektronske opreme za obradu i skladištenje podataka na lični zahtjev korisnika;

– da se prodaja robe putem internet sajta www.tuber.me obavlja iz registrovanog magacina u Podgorici, dok se poručivanje vrši putem internet;

– da se osnovna obilježja robe mogu naći na sajtu www.tuber.me

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.tuber.me posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji; 

– da se saobraznost robe iz ugovora ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je prodajna cijena robe u domaćoj valuti (euro, €)  naznačena uz svaki artikal;

– kupljenu robu isporučujemo u roku od 7 dana. Isporuku vrše vozači naše kompanije, ili putem kurirske službe Montenomax, a način kako je to definisano ovdje.

– da potrošač robu koju poručuje putem internet sajta www.tuber.me može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili preko računa banke;

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni za drugu veličinu, u roku od 15 dana, na način kako je to definisano ovdje.

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zamjeni za drugi artikal, koji može biti veće ili iste cjenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zamijeniti artikal na način kako je to definisano ovdje.

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu u roku od sedam radnih dana od prijema robe na način kako je to definisano ovdje.

– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovdje.

– da se Ugovor može sklopiti na Crnogorskom jeziku.

tuber.me ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Tuber sport može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zamjeniti izričito navedenim pravnim obavještenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.