Pored toga što je lepo imati razvijena leđa, snažni mišići ove grupe su izuzetno bitni za posturu, odnosno držanje tela. Bez utreniranih leđnih mišića nema dobre posture, a samim tim ni zdravog kičmenog stuba. Zato je bitno da sa TubeR gumama radite i ove vežbe.

LE01 POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GOREPOVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GORE
LE02 OBRNUTO POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GOREOBRNUTO POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GORE
LE03 VESLANJE; SIDRO GOREVESLANJE; SIDRO GORE
LE04 POVLAČENJE IZA GLAVE; SIDRO GOREPOVLAČENJE IZA GLAVE; SIDRO GORE
LE05 PRIRUČENJE; SIDRO U VISINI RAMENA
PRIRUČENJE; SIDRO U VISINI RAMENA
LE06 VESLANJE; SIDRO U VISINI STOMAKA
VESLANJE; SIDRO U VISINI STOMAKA
LE07 NAIZMENIČNO VESLANJE; SIDRO U VISINI STOMAKA
NAIZMENIČNO VESLANJE; SIDRO U VISINI STOMAKA
LE08 JEDNORUČNO VESLANJE U POČUČNJU; SIDRO U VISINI STOMAKA
JEDNORUČNO VESLANJE U POČUČNJU; SIDRO U VISINI STOMAKA
LE09 VESLANJE U POČUČNJU; SIDRO U VISINI STOMAKAVESLANJE U POČUČNJU; SIDRO U VISINI STOMAKA
LE10 PRIRUČENJE; SIDRO U VISINI STOMAKAPRIRUČENJE; SIDRO U VISINI STOMAKA
LE11 MRTVO DIZANJE; SIDRO DOLE
MRTVO DIZANJE; SIDRO DOLE
LE12 JEDNORUČNO VESLANJE U PRETKLONU; SIDRO DOLEJEDNORUČNO VESLANJE U PRETKLONU; SIDRO DOLE
LE13 MRTVO DIZANJE
MRTVO DIZANJE
LE14 JEDNORUČNO VESLANJE U PRETKLONUJEDNORUČNO VESLANJE U PRETKLONU
LE15 DVORUČNO VESLANJE U PRETKLONUDVORUČNO VESLANJE U PRETKLONU
LE16 POVLAČENJE PREKO GLAVE; SIDRO GOREPOVLAČENJE PREKO GLAVE; SIDRO GORE
LE17 POVLAČENJE ISPRED GLAVE; SIDRO GORE
POVLAČENJE ISPRED GLAVE; SIDRO GORE
LE18 POVLAČENJE NA GRUDI; SIDRO GORE
POVLAČENJE NA GRUDI; SIDRO GORE
LE19 POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GOREPOVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GORE
LE20 POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GOREPOVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GORE
LE21 OBRNUTO POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GOREOBRNUTO POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GORE
LE22 VESLANJE; SIDRO U VISINI STOMAKAVESLANJE; SIDRO U VISINI STOMAKA
LE23 POVLAČENJE IZA GLAVE; SIDRO GOREPOVLAČENJE IZA GLAVE; SIDRO GORE
LE24 NAIZMENIČNO VESLANJE; SIDRO GORENAIZMENIČNO VESLANJE; SIDRO GORE
LE25 VESLANJE; SIDRO U VISINI KOLENAVESLANJE; SIDRO U VISINI KOLENA
LE26 POVLAČENJE DO GRUDI; SIDRO U VISINI GLAVE
POVLAČENJE NA GRUDI; SIDRO U VISINI GLAVE
LE27 VESLANJE; SIDRO GOREVESLANJE; SIDRO GORE
LE28 POVLAČENJE PREKO GLAVE; SIDRO U VISINI KOLENAPOVLAČENJE PREKO GLAVE; SIDRO U VISINI KOLENA