Gornji, donji, srednji, bočni… Konačno imate priliku da izgradite trbušne mišiće poput onih sa naslovnih strana fitnes časopisa.

TR01 POVLAČENJE NADOLE; SIDRO GORE

Vežbe za trbušnjake-POVLAČENJE NADOLE; SIDRO GORE

TR02 POVLAČENJE NAGORE; SIDRO DOLE

Vežbe za trbušnjake-POVLAČENJE NAGORE; SIDRO DOLE

TR03 NAGINJANJE U STRANU; SIDRO DOLE

Vežbe za trbušnjake-NAGINJANJE U STRANU; SIDRO DOLE

TR04 UVRTANJE TRUPA; SIDRO U VISINI LAKTA

Vežbe za trbušnjake-UVRTANJE TRUPA; SIDRO U VISINI LAKTA

TR05 PREGIBANJE TRUPA; SIDRO GORE

Vežbe za trbušnjake-PREGIBANJE TRUPA; SIDRO GORE

TR06 PREGIBANJE TRUPA; SIDRO GORE

Vežbe za trbušnjake-PREGIBANJE TRUPA; SIDRO GORE

TR07 PREGIBANJE TRUPA; SIDRO GORE

Vežbe za trbušnjake-PREGIBANJE TRUPA; SIDRO GORE

TR08 UVRTANJE TRUPA; SIDRO U VISINI LAKTA

Vežbe za trbušnjake-UVRTANJE TRUPA; SIDRO U VISINI LAKTA

TR09 UVRTANJE TRUPA; SIDRO U VISINI KOLENA

Vežbe za trbušnjake-UVRTANJE TRUPA; SIDRO U VISINI KOLENA

TR10 PREGIBANJE TRUPA; SIDRO DOLE

Vežbe za trbušnjake-PREGIBANJE TRUPA; SIDRO DOLE

TR11 PODIZANJE NOGU; SIDRO DOLE

Vežbe za trbušnjake-PODIZANJE NOGU; SIDRO DOLE

 

TR12 OKRETANJE NA BOK; SIDRO DOLE

Vežbe za trbušnjake-OKRETANJE NA BOK; SIDRO DOLE